Pasmanmanege

 

De Pasmanmanege te Steenwijkerwold is vernoemd naar Jan Hendrik Willem Pasman, geboren te
Steenwijk op 7 oktober 1895 en overleden te Wassenaar op 15 juni 1980. Hij liet geen kinderen na.
De naam Pasman was bekend in Steenwijk en omgeving waar de vader van Jan Pasman een bacon
exportslachterij exploiteerde.


Pasman slachterijen en fabrieken gaven begin twintigste eeuw aan velen uit Steenwijk en omgeving
werk. Na zijn overlijden werd er de Pasman Stichting opgericht gezeteld in Den Haag waar zijn hele
vermogen werd ondergebracht. De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan
rechtspersonen met een algemeen maatschappelijk doel, die direct of indirect de leniging van
geestelijke en lichamelijke nood bevorderen.


Met behulp van gelden uit dit legaat werd in 1986 een manege in Tuk opgericht voor invalide en
valide paarden sporters.
Rond 2010 bleek de gemeente Steenwijkerland de grond nodig te hebben voor aangrenzende
industrie en werd er een plan ontwikkeld voor een verplaatsing van de Pasmanmanege.
Met financiële hulp van de Pasmanstichting Den Haag werd de verplaatsing een succes en in 2016
werd de huidige nieuwe Pasmanmanege in Steenwijkerwold geopend door de penningmeester van
de Pasmanstichting Den Haag Prof. Mr Jaap de Hoop Scheffer.


De nieuwe Pasmanmanege beschikt over een rijbaan van 25 meter maal 62 meter, met een ruime
kantine met een moderne sanitair gedeelte en tevens een zeer ruime invalide toilet.