Menvereniging de Vrije Aanspanning heeft als doel de mensport levendig te houden door ritten en wedstrijden te organiseren waarbij plezier voor mens en dier voorop staat. We streven naar bevordering van de menkunst in het algemeen en in het bijzonder de bedrevenheid in het aangespannen rijden. Wij willen dit bereiken door het organiseren van ritten en wedstrijden en het organiseren van cursussen en lessen.